Gyulai Várfürdő Ajánlattételi felhívás üzlethelyiségek bérlésére - Gyulai Várfürdő

FORGOT YOUR DETAILS?

Ajánlattételi felhívás üzlethelyiségek hasznosítására

 

 

A Gyulai Várfürdő Kft. tulajdonosként és bérbeadóként ajánlatokat kér a Gyulai Várfürdőben található alábbi üzlethelyiségek bérleményként történő üzemeltetésére az alábbiak szerint:

 

2022-ig bérbe vehető bérlemények adatai

 

Sorszám Bérlemény neve, hasznosítási célja Bérlemény jellege és mérete Minimális nettó bérleti díj / év
25. sz. Uszodai étkezde: gyorsétk., melegkonyhás zárt felépítmény: 79 m2 terasz: 100 m2 tárgyalás alapján

2017. nyári szezonra bérbe vehető bérlemények adatai

Sorszám Bérlemény neve, hasznosítási célja Bérlemény jellege és mérete Minimális nettó bérleti díj/hó
3. sz. Üzlethelyiség

(nyári bejáratnál)

zárt felépítmény: 6 m2

szabad terület: 2 m2

70.000,- Ft
12. sz. Uszodai büfé zárt felépítmény: 5,76 m2

szabad terület: 4 m2

90.000,- Ft
14. sz. Uszodai büfé zárt felépítmény: 5,76 m2

szabad terület: 4 m2

90.000,- Ft
26. sz. Uszodai sportbüfé zárt felépítmény: 6 m2

szabad terület: 6 m2

120.000,- Ft
18. sz. Üzlethelyiség

(csúszdás medencénél, nem vendéglátási céllal)

zárt felépítmény: 5,76 m2

szabad terület: 2 m2

100.000,- Ft
20. sz. Üzlethelyiség

(csúszdás medencénél)

zárt felépítmény: 5,76 m2

szabad terület: 4 m2

180.000,- Ft

 

 

Az üzlethelyiségben kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem jár zajjal, szaghatással, környezete szennyezésével, a vendégek nyugalmának és a fürdő üzemelésének zavarásával, valamint nem sérti a Gyulai Várfürdő Kft. üzleti érdekeit. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően szerződéskötés előtt saját hatáskörében kizárjon egyes tevékenységeket. Franchise rendszerben végezni kívánt tevékenység esetében meg kell adni az adott franchise rendszer és jogtulajdonosának nevét, elérhetőségét is.

 

2022-ig szóló bérleti jogviszonyok esetén:

A bérleti jogviszony 2022. december 31. napjáig szóló határozott időtartamra jön létre. A bérbeadó felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az üzlethelyiségek mindegyike a fürdő tervezett fejlesztési területén fekszik. A bérbeadó kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén a határozott időtartam lejárta előtt a bérleti jogviszonyt mindennemű kártalanítás nélkül 4 hónapos felmondási idővel felmondhatja.

Az üzlethelyiségek birtokbaadásának tervezett legkésőbbi időpontja: 2017. április 14. A tényleges időpont a szerződéskötéskor kerül rögzítésre.

 

 

  1. nyári szezonra bérbe vehető bérlemények esetén:

A bérbeadó a bérleményeket 2017. június 1-től szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra tervezi kiadni, de nyitott ennél hosszabb idejű bérleti jogviszonyra is a 2017. éven belül.

Az üzlethelyiségek birtokbaadásának tervezett időpontja az üzlethelyiség tervezett nyitását megelőző 2 héttel. A tényleges időpont a szerződéskötéskor kerül rögzítésre.

 

 

Valamennyi bérlemény esetén:

 

Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott nettó bérleti díj, amely nem lehet alacsonyabb a minimális nettó bérleti díjnál, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A bérbeadó fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálásánál egyéb szempontokat is figyelembe vegyen.

 

Bérbeadó felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy bérbeadó a Várfürdő területén általa tulajdonolt egységekben forgalmazandó egyes termékekre vagy termékcsoportokra kizárólagos forgalmazási szerződést kötött, ezért az ajánlattevőnek szerződésben kell vállalnia, hogy az általa üzemeltetett bérleményben az adott termékkörben kizárólag e beszállító termékeit forgalmazza.

 

A bérbeadó ebben az ajánlati körben nem biztosít előbérleti jogot.

 

Az ajánlatkérés, illetve az ajánlatok befogadása nem jelent szerződéskötésre irányuló  kötelezettségvállalást a Gyulai Várfürdő Kft. részéről! A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok ismeretében elálljon a bérlemény bérbeadásától.

 

Az ajánlattételi felhívás, az ajánlati adatlap és a bérleti szerződés minta letölthető a www.varfurdo.hu honlapról.

 

Az ajánlatok benyújtásának módja: postai úton ajánlott küldeményként vagy zárt borítékban személyesen a bérbeadó székhelyén (5700 Gyula, Várkert u. 2.). Postai küldemény esetén az ajánlatnak határidőre be kell érkeznie bérbeadóhoz.

A borítékon kérjük feltüntetni:   „…… üzlethelyiség bérleti ajánlata. Értékelés előtt nem bontható fel!”

 

Az ajánlat mellékleteként benyújtandó dokumentumok:

 

  • ajánlattevő vállalkozás bejegyzését és a bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges tevékenységi kört igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, NAV bejelentés, vállalkozói igazolvány) másolata
  • aláírási címpéldány vagy aláírásminta

– cégszerűen aláírt, kitöltött ajánlati adatlap

 

Az ajánlatok beérkezési határideje: 2017. március 31. péntek 12.00 óra

 

A döntésről az ajánlattevők várhatóan 2017. április 12-ig kapnak értesítést elektronikus úton, ezért kérjük az elérhetőségi adatok pontos megadását.

 

Az üzlethelyiségek helyszíni megtekintésre a bérbeadó 2017. március 24-én 8.30-9.30 között biztosít lehetőséget. A bérleményekről információ kizárólag e-mailben kérhető az info@varfurdo.hu címen.

 

 

Gyulai Várfürdő Kft.

 

Letölthető dokumentumok:

FEL shared on wplocker.com