Gyulai Várfürdő Gyermekmegőrző - Gyermekkuckó - Gyulai Várfürdő

FORGOT YOUR DETAILS?

Gyermekmegőrző – Gyermekkuckó

>>Tájékoztatunk  mindenkit,  hogy  a  gyermekkuckó  csak  az  előre meghirdetett időpontokban tart nyitva. Megértésüket köszönjük!<<

A gyermekmegőrző létrehozását két szempont motiválta:

 1. Legyen olyan „zuga” a Gyulai Várfürdőnek, ahol a 3-10 korú gyerekek szabadon játszhatnak – esetleges szülői felügyelettől mentesen.
 2. A kisgyerekes szülőknek legyen néhány órájuk arra, hogy csak magukra figyeljenek, és élvezzék a Várfürdő megannyi szolgáltatását, pihenési lehetőségét.

A Gyermekkuckó – a jelenleg működő – wellness részleg épületében található meg.
A Gyermekkuckó  a megadott időpontokban tart nyitva.  A Gyerekkuckó izgalmas játékokkal várja a gyerekeket. A közösjátékokban való részvétel feltétele, hogy a szülők és a gyermekek is betartsák a házirendben rögzített szabályokat.

Gyermekkuckó Házirendje (érvényes 2011. december 20. napjától)

 1. A házirend a Gyermekkuckóban vendégeskedő gyermekek és felnőttek érdekében készült, kérjük annak figyelembevételét és betartását!
 2. A Gyermekkuckó szolgáltatásait mindenki csak saját, illetve szülői felelősségre veheti igénybe!
 3. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, ünnepnap stb.) jogosult a Gyermekkuckó nyitva tartását megváltoztatni, illetve azt részlegesen, vagy teljesen felfüggeszteni. Ilyen esetben az üzemeltető a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, alkalmaz-e díjváltozást.
 4. A Gyermekkuckóban a Várfürdő felnőtt felügyelő személyzetet biztosít.
 5. A Gyermekkuckót már szobatiszta, és 10 év alatti gyermekek használhatják.
 6. A 3 év alatti gyermekek csak szülői kísérettel tartózkodhatnak a Gyermekkuckóban.
 7. Szülői felügyelet nélkül a Gyermekkuckóban maradó, 3 évnél idősebb gyermekeket kizárólag írásbeli szülői/kísérői beleegyezéssel, maximálisan 2 óra időtartamra áll módunkban fogadni.
 8. Az a gyermek, aki nem rendeltetésszerűen használja a játékokat, viselkedésével zavarja a többi gyermeket, kiutasítható a Gyermekkuckóból. A gyermek viselkedéséből, és a játékok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkozásért a szülő/kísérő anyagi felelősséggel tartozik.
 9. A játszótér csak cipő nélkü, és száraz ruhában látogatható. Kérjük Vendégeinket, hogy a Gyermekkuckó használatának megkezdése előtt gyermekeiket vigyék el WC-re, és mossák meg a kezüket!
 10. A Gyermekkuckót csak egészséges gyermekek látogathatják. Fertőző betegségben és lázban szenvedő gyereket tilos a közösségbe elhelyezni. Amennyiben a felügyelő személyzet megítélése szerint a gyermek egészségi állapota a látogatást nem teszi lehetővé, a Gyermekkuckó jogosult a gyermek befogadását megtagadni.
 11. A gyermekek érdekében tilos:
  • éles vagy hegyes eszközt, valamint saját játékot bevinni;
  • saját ételt, italt, gyógyszert bevinni, illetve ott elfogyasztani;
  • a játékokat megrongálni, elvinni;
  • állatot bevinni;
  • a létesítményben dohányozni.
 12. A Gyermekkuckóba történő belépést megelőzően a szülő/kísérő köteles nyilatkozatot kitölteni, amely tartalmazza a gyermek és a szülő/kísérő adatait, a szülő/kísérő elérhetőségét (telefonszám stb.). A szülő/kísérő nyilatkozik arról, hogy a házirendben foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásul veszi a házirendben foglaltak megszegéséből eredő felelősségét, illetve annak jogkövetkezményeit.
 13. Aki a házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Gyermekkuckó területéről kitiltható.
 14. A szülő/kísérő vállalja, hogy a Gyermekkuckó személyzetének telefonhívására a gyermek átvétele érdekében a hívástól számított 10 percen belül megjelenik. A szülő/kísérő felelősséggel tartozik mindazon kárért, amely a házirendben foglalt szabályoknak a gyermek vagy a szülő/kísérő által történő megszegéséből származik. A Várfürdő nem vállal felelősséget a Gyermekkuckóban elhelyezett gyermek egészségében, testiépségében vagy dolgaiban keletkezett olyan károkért, amelyek a házirendben foglaltak be nem tartása miatt következnek be.
 15. A Gyermekkuckóba a gyermeket a felügyelő személyzet kizárólag a szülő/kísérő részére adja át.
 16. A Gyermekkuckó csak használati díj ellenébenvehető igénybe, annak minden megkezdett órára vonatkozó mértéke a Gyermekkuckó bejáratánál kihirdetésre kerül.
 17. A Vendégek észrevételeiket, panaszaikat a felügyelőnél szóban, illetve a pénztáraknál elhelyezett vendégkönyvben (panaszkönyvben) tehetik meg.

Megértésüket köszönjük!

FEL shared on wplocker.com