Házirend

 1. A házirend a Gyulai Várfürdő egész területére vonatkozik.
 2. A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem követelhet és nem fogadhat el.
 3. A fürdő- vagy más szolgáltatás igénybevétele csak érvényes belépőjegy vagy bérlet ellenében történhet. A belépőjegyet a fürdő területén viselendő elektronikus karóra testesíti meg, azt a fürdő személyzete a fürdőben tartózkodás ideje alatt ellenőrizheti. A fürdő teljes területén a belépéskor kapott karóra viselése kötelező. Amennyiben a Vendég a Várfürdőben elveszti a szolgáltatás igénybevételére jogosító karóráját, akkor 5.000,- Ft órapótlási díjat köteles megfizetni. Továbbá az így elvesztett karórára előre feltöltött szabad felhasználású pénzösszeg (feltöltött letét) fel nem használt része a Vendég részére – a karóra, mint adathordozó hiányában - nem kerül visszafizetésre.
 4. Pénztárnyitás 8 órakor (uszoda 6 órakor), a pénztárzárás a Gyulai Várfürdő zárását megelőzően 45 perccel történik.
 5. A Gyulai Várfürdő nyitva tartását a fürdő vezetése indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, időjárás, stb.), melyről a vendégeket szokásos eszközein keresztül értesíti.
 6. A belépőjegy a típusától függő számú belépésre jogosít az érvényességi idején belül.
 7. A belépőjegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre azt kiadták.
 8. 10 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermek-csoport pedig csak felelős kísérővel léphet a fürdő területére.
 9. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:
  1. 6 éves kor alatt ingyenesen
  2. érvényes diák- és nyugdíjas igazolvánnyal
 10. A gyulai kedvezmény igénybevétele csak érvényes, előre kiváltott ún. „gyulai kártyával” lehetséges.
 11. A Hunguest Hotel Erkel szálloda felől csak a Hunguest Hotel Erkel szálloda vendégei részére rendszeresített karórával lehet belépni.
 12. A fürdőbe belépéskor, kérjük, az előre megváltott jegyeket, illetve a bérleteket ellenőrzés céljából a pénztárosoknak átadni.
 13. A beléptetési pontok és pénztárak ellenőrzése állandóan üzemelő videorendszerrel történik.
 14. A fürdő alkalmazottainak felhívásait és a házirendben foglalt előírásokat kérjük betartani. Aki a rendelkezéseket a felhívás, figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható.
 15. A fürdőszolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére (gyógymedencében a fürdési idő: 30 perc), a gyógyszolgáltatásokat orvosi javaslatra veheti igénybe.
 16. A medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.
 17. A fürdő területén fokozott a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javasolt.
 18. A fürdőt fertőző vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe.
 19. Ittas személy a fürdő területén (különös tekintettel a gyógyászatra) nem tartózkodhat, szolgáltatást nem vehet igénybe.
 20. Az öltözőszekrények a belépéskor kapott elektronikus karórával üzemelnek.
 21. Aki a fürdő berendezési, felszerelési tárgyaiban, a park növényzetében szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Gyulai Várfürdő a kár megtérítését követelheti.
 22. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, és a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében nem szabad:
  1. a fürdőt tisztasági zuhany használata nélkül igénybe venni
  2. a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni
  3. a közös medencéket - ahol erre előírás van- fürdősapka nélkül igénybe venni
  4. olajos, homokos testtel a medencéket használni
  5. a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, mások nyugalmát zavarni
  6. a medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.) bevinni
  7. a medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel) vagy bármilyen baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni
  8. úszni nem tudóknak a mélyvizet használni
  9. a rajtköveken kívül a medencék más pontjáról a vízbe ugrani
  10. a melegvizű medencékben (kivéve a lovardai gyógyúszó medence) úszni, a fürdőzők nyugalmát zavarni, vagy testi épségét veszélyeztetni
  11. a közös medencék lépcsőlejáratait elfoglalni
  12. a fedett medenceterekben utcai cipőben vagy ruhában, közlekedni
  13. a fürdő területén szemetelni
  14. a padokat, székeket, hintaágyakat egyéb felszerelési tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni
  15. a fürdő területére bármilyen állatot bevinni
  16. a fürdő területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a szolgálati járműveket)
  17. rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni illetve használni, hogy az másokat zavarjon
  18. a másik nem öltözőjébe bemenni
  19. közrendet sértő módon viselkedni
 23. Külön szolgáltatás (hintaágy bérlés, fekpad bérlés) csak a pénztárnál váltott jegy ellenében történhet.
 24. A fürdő területén előforduló rosszullétet, balesetet a fürdő legközelebbi alkalmazottjának azonnal jelezni kell.
 25. A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra képzett dolgozó áll rendelkezésre. A balesetekről a fürdő nyilvántartást vezet. Kérjük a "Baleseti Napló"- ban történt bejegyzés aláírását. (egyetértés és ellenvélemény esetén is). A Gyulai Várfürdő felelősségbiztosítással és balesetbiztosítással rendelkezik. A balesetekért a fürdő a balesetbiztosítás hatályáig áll helyt.
 26. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért a Gyulai Várfürdő nem vállal felelősséget.
 27. Kérjük, hogy a talált tárgyakat a Téli Főpénztárban a nyilvántartásba történő bejegyzés mellett leadni szíveskedjenek.
 28. A Gyulai Várfürdő teljes területén tilos dohányozni, kivéve a kültérben kijelölt dohányzóhelyeket!
 29. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:
  1. égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, éghető hulladék közé dobni
  2. bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
 30. A kádfürdő használati ideje vetkőzéssel és öltözéssel együtt 1 óra, mozgássérültek kísérőt magukkal vihetnek.
 31. A szabadtéri medencék üzemelése, nyitásuk illetve zárásuk az időjárás függvénye. A medencék üzemeléséről a bejáratoknál kihelyezett táblák tájékoztatnak.
 32. Beutaló nélkül a gyógyszolgáltatások csak a pénztáraknál váltott jegyek ellenében vehetők igénybe orvosi javaslat alapján. A szolgáltatás időpontját a gyógyászati diszpécser egyezteti. A szolgáltatást csak az előre meghatározott időpontban lehet igénybe venni.
 33. Felnőttek a gyermekmedencéket nem használhatják, a gyermek felügyeletét kivéve. A gyermekmedencékben lábat áztatni tilos!
 34. A fürdővendégek észrevételeiket, panaszaikat valamennyi pénztárnál elhelyezett Vásárlók Könyvében írásban tehetik meg.
 35. A bérlők, és alkalmazottaik az arcképes igazolvánnyal, csak munkavégzés céljából léphetnek a fürdő területére.

 

Jelen házirend 2016. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti.  

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A HÁZIRENDBEN LEÍRTAK BETARTÁSÁRA! KÖSZÖNJÜK!  

Gyulai Várfürdő Kft.  

EXP