Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladatok ellátására

2017.04.06.

A Gyulai Várfürdő Kft. pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására. A megbízás 2017. június 1-jétől 5 éves határozott időtartamra szól.


A könyvvizsgáló feladata:
- a Gyulai Várfürdő adatait tartalmazó éves beszámoló, eredmény-kimutatás és mérleg felülvizsgálata, hitelesítése
- a szervezet pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése
- a Gyulai Várfürdő könyvvitelének vizsgálata
- könyvviteli feladatok ellenőrzése és tanácsadás

Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő könyvvizsgálók, illetve társaságokról vezetett névjegyzékben feltüntetett szervezetek jogosultak, akik kötelesek megnevezni a természetes személyként jelölt könyvvizsgálót. Az ajánlatok értékelése az érvényes ajánlatok figyelembe vételével az összes körülmény mérlegelése alapján történik. A pályázatok beadását követően a kiválasztott pályázókkal felvesszük a kapcsolatot további egyeztetés céljából.


A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a könyvvizsgálói munkatervet, programot és vizsgálati módszert,
- a könyvvizsgálatot ellátó személy részletes szakmai önéletrajzát és szakmai referenciákat,
- szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben való bejegyzés igazolását,
- pályázó cég esetén cégbejegyzés, illetve könyvvizsgálói kamarai engedély hitelesített másolatát és cégreferenciákat,
- a könyvvizsgálói munkáért elvárt díjat.


A pályázat leadása személyesen vagy postai úton:
Gyulai Várfürdő Kft.
Bandzsal Ágnes gazdasági igazgató részére
5700 Gyula, Várkert u.2.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 30.
A cégjegyzés nélküli zárt borítékon kérjük feltüntetni a ,,Könyvvizsgálói pályázat'' jeligét.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást: a 66/561-360 telefonszámon és az info@varfurdo.hu email címen kérhető.

 

visszalépés...
EXP