Városi úszásoktatás

Ússz velünk!

A város úszásoktatási feladatait a Gyulai Várfürdő Kft. látja el. Nagy figyelmet fordítunk a gyerekek egészség-megőrzésére, és a mozgáskultúrájuk fejlesztésére. Az oktatás célja, hogy a gyermekek mielőbb elsajátíthassák a jó úszástechnikát, és biztos mélyvízi úszástudással rendelkezzenek. A kiváló oktatóink elkötelezetten vallják, és az oktatott gyermekekbe át is plántálják az úszás gyakorlati hasznosságát, az egészséges életmód szükségességét, valamint a mozgás örömét. Szeretettel és új lehetőségekkel várunk mindenkit az úszószakosztályunk foglalkoztatásaira.
Általános tudnivalók

Gyulai Várfürdő Kft. valamennyi, az úszószakosztályához tartozó gyermek hozzátartozója részére ingyenesen gyermekenként 1 db szülői kártyát biztosít. 2013. október 1. naptól a szülők kizárólag szülői kártyákkal léphetnek be a fürdő Fahíd pénztáránál.Ezen időpont után kártya nélküli belépésre nincs lehetőség. A kártyák kizárólag a Fahíd-pénztárnál történő belépést biztosítják, viszont a fürdőszolgáltatásainak igénybevételére nem jogosítanak. A kártyákat 2013.szeptember 23-tól kizárólag – átvételi elismervény aláírásával - a szülők vehetik át a Fahíd-pénztárnál. Az átadott kártya elvesztése, megrongálódása esetén az új kártya kiállításához 5.000,- Ft/db pótlási díjat kell fizetni. A kártyával való visszaélés esetén a Gyulai Várfürdő Kft. fenntartja a jogot a kiadott kártya visszavonására, letiltására, illetve az ingyenes belépési jogosultság megszüntetésére.

Tagdíj

2013. október 1. naptól a tagdíj összege 4.500,- Ft/fő/hó, testvérek esetén 4.000,- Ft/fő/hó. A tagdíj összege nem alkalomra lebontott óradíjként értendő, hanem az úszószakosztály jogviszony fenntartási díját jelenti. A tagdíj kiegyenlítése átutalással vagy bankfiókban történő befizetéssel teljesíthető, a Gyulai Várfürdő Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733027-20051400 számú bankszámlájára,minden hónap 15. napjáig. Tagdíjhátralék esetén a gyermek és a szülői kártya is érvénytelenítésre kerül.

EXP