Ajánlattételi felhívás üzlethelyiség használatára

2019.03.21.

A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. tulajdonosként és bérbeadóként – nyílt versenyeztetési eljárás (licit) keretében – ajánlatokat kér a Gyulai Várfürdőben található alábbi üzlethelyiség bérleményként történő üzemeltetésére az alábbiak szerint:

2019. április - 2023. szeptember közötti időszakra bérbe vehető bérlemény adatai

 

Sorszám Bérlemény neve, hasznosítási célja Bérlemény alapterülete (m2) Minimális nettó bérleti díj/év
38. sz. Hullám Étterem, vendéglátóipari tevékenység 138,65 m2 étterem + hozzá tartozó teraszrész 3.500.000 Ft

 

 

 

Az üzlethelyiségben kizárólag vendéglátóipari tevékenység végezhető, amely nem jár zajjal, környezete szennyezésével, a vendégek nyugalmának és a fürdő üzemelésének zavarásával, valamint nem sérti a GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. üzleti érdekeit. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően szerződéskötés előtt saját hatáskörében kizárjon egyes tevékenységeket. Franchise rendszerben végezni kívánt tevékenység esetében meg kell adni az adott franchise rendszer és jogtulajdonosának nevét, elérhetőségét is.

 


Bérlemény részben felszerelt, azonnali használatra alkalmas állapotban kerül meghirdetésre, ajánlattevő köteles a bérleményben rendelkezésre álló eszközöket, berendezési és felszerelési tárgyakat is megvásárolni 4.262 ezer Ft + ÁFA összegért. Az eszközök kifizetése a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes.

 

A versenyeztetési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:

• végelszámolás alatt áll vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték vagy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hatálya alá tartozik;
• gazdasági, illetve szakmai tevékenységgel kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy akinek a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§ (2) bekezdés b), c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletben korlátozza, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozza;
• jelen eljárás bármely szakaszában nem minősül – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3§(1) szerint – átlátható szervezetnek;

• a Gyulai Várfürdő Kft-vel korábban fennállott, illetve jelenleg még fennálló szerződéses kapcsolata alatt bárminemű szerződésszegést követett el (pl: bérleti díj nem fizetése, illetve késedelmes fizetése);
• aki a Gyulai Várfürdő Kft-vel érvényes bérleti jogviszonyban áll;
• akivel szemben – a Gyulai Várfürdő Kft-vel korábban fennállott, illetve még fennálló szerződéses kapcsolatára visszavezethetően – hatóság bírságot szabott ki, vagy mulasztást állapított meg, illetve egyéb kötelezettség teljesítésére kötelezte (pl: fogyasztóvédelmi bírság, NÉBIH vagy munkaügyi vagy munkavédelmi bírság, elmarasztalás).

Ajánlattevőnek a fentiek igazolása körében az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania (a nyilatkozatmintákat a Gyulai Várfürdő Kft. biztosítja):

• Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás meghirdetése időpontjában ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a jelen pontban meghatározott körülmények.
• Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat benyújtása időpontjában van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban az ajánlattevő tekintetében. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési illetve okmányirodai kérelmet és az annak érkeztetéséről szóló igazolást egyszerű másolati példányban.
• Átláthatósági nyilatkozatot.
 

Birtokba adás várható ideje: 2019. április 1.

A bérleti jogviszony 2023. szeptember 30. napjáig szóló határozott időtartamra jön létre, a bérlemény üzemeltetése a nyári hónapokban kötelező.

Bérbeadó felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy bérbeadó a Várfürdő területén általa tulajdonolt egységekben forgalmazandó egyes termékekre vagy termékcsoportokra kizárólagos forgalmazási szerződést kötött, ezért az ajánlattevőnek szerződésben kell vállalnia, hogy az általa üzemeltetett bérleményben az adott termékkörben kizárólag e beszállító termékeit forgalmazza.

A nyílt versenyeztetési eljárás (licit) lefolytatását követően nyertesnek kihirdetett ajánlattevő az eredmény kihirdetését követő 30 napig kötve marad az ajánlatához.

Nyertes ajánlattevőnek a licit napján 500.000 Ft összegű bánatpénzt be kell fizetnie a Gyulai Várfürdő Kft. OTP Banknál vezetett 11733027-20051400 számú számlájára. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződés megkötésére irányuló kötelezettségének, a bánatpénz az elállásra tekintettel a GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft-t illeti meg kártalanításként. A bánatpénz összege szerződéskötés esetén a bérleti díj első részletébe beszámításra kerül.

A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján kiköti azt a jogát, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja.
 

Az üzlethelyiség helyszíni megtekintésére a bérbeadó 2019. március 26-án 9.00-10.00 között biztosít lehetőséget. A bérleményekről információ kizárólag e-mailben kérhető az info@varfurdo.hu címen.

 

Nyílt licit időpontja: 2019. március 28-án 10.00 órakor, helyszíne: Várkert u. 2. (A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. tárgyalóterme)

 

GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft.

 

visszalépés...
EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az Adatvédelmi szabályzat ide klikkelve megtekinthető pdf formátumban!

Engedélyezem