Ajánlattételi felhívás üzlethelyiség hasznosítására

2018.06.27.

 Ajánlattételi felhívás üzlethelyiség hasznosítására


A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. tulajdonosként és bérbeadóként – nyílt versenyeztetési eljárás (licit) keretében – ajánlatokat kér a Gyulai Várfürdőben található alábbi üzlethelyiség bérleményként történő üzemeltetésére az alábbiak szerint:

2018. szeptember - 2023. szeptember közötti időszakra bérbe vehető bérlemény adatai
Sorszám Bérlemény neve, hasznosítási célja Bérlemény alapterülete (m2) Minimális nettó bérleti díj/hó
41. sz. Emeleti büfé, vendéglátóipari tevékenység 68 (büfé) + 84 (belső vendégtér) + 54 (fedett terasz) 500.000 Ft

 

 

A büfé új építésű, a hozzá tartozó berendezési, felszerelési tárgyak megvásárlása a bérlő kötelezettsége. Technológiai kialakítását csak a bérbeadó által átadott dokumentumok alapján lehet megvalósítani szerződés szerint.

Az üzlethelyiségben kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem jár zajjal, szaghatással, környezete szennyezésével, a vendégek nyugalmának és a fürdő üzemelésének zavarásával, valamint nem sérti a GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. üzleti érdekeit. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően szerződéskötés előtt saját hatáskörében kizárjon egyes tevékenységeket. Franchise rendszerben végezni kívánt tevékenység esetében meg kell adni az adott franchise rendszer és jogtulajdonosának nevét, elérhetőségét is.

A versenyeztetési eljárásban az vehet részt, aki az ajánlati dokumentációt a Gyulai Várfürdő Kft-től megvásárolja a Gyulai Várfürdő Kft. Titkárságán munkanapokon 9:00-15:00 óra között. Az ajánlati dokumentáció ára 8.000,- Ft + Áfa, amelyet a Gyulai Várfürdő Kft. Főpénztárában kell befizetni. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása után a Gyulai Várfürdő Kft. lehetőséget biztosít a bérlemény megtekintésére a felhívásban szereplő időpontban.

A versenyeztetési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
• végelszámolás alatt áll vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték vagy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hatálya alá tartozik;
• gazdasági, illetve szakmai tevékenységgel kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy akinek a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§ (2) bekezdés b), c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletben korlátozza, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozza;
• jelen eljárás bármely szakaszában nem minősül – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3§(1) szerint – átlátható szervezetnek;
• a Gyulai Várfürdő Kft-vel korábban fennállott, illetve jelenleg még fennálló szerződéses kapcsolata alatt bárminemű szerződésszegést követett el (pl: bérleti díj nem fizetése, illetve késedelmes fizetése);
• akivel szemben – a Gyulai Várfürdő Kft-vel korábban fennállott, illetve még fennálló szerződéses kapcsolatára visszavezethetően – hatóság bírságot szabott ki, vagy mulasztást állapított meg, illetve egyéb kötelezettség teljesítésére kötelezte (pl: fogyasztóvédelmi bírság, NÉBIH vagy munkaügyi vagy munkavédelmi bírság, elmarasztalás).

Ajánlattevőnek a fentiek igazolása körében az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania:
• Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás meghirdetése időpontjában ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a jelen pontban meghatározott körülmények.
• Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat benyújtása időpontjában van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban az ajánlattevő tekintetében. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési illetve okmányirodai kérelmet és az annak érkeztetéséről szóló igazolást egyszerű másolati példányban.
• Átláthatósági nyilatkozatot.

Birtokba adás várható ideje: 2018. szeptember 15.
A bérleti jogviszony 2023. szeptember 30. napjáig szóló határozott időtartamra jön létre, a bérlemény üzemeltetése egész évben kötelező.

Bérbeadó felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy bérbeadó a Várfürdő területén általa tulajdonolt egységekben forgalmazandó egyes termékekre vagy termékcsoportokra kizárólagos forgalmazási szerződést kötött, ezért az ajánlattevőnek szerződésben kell vállalnia, hogy az általa üzemeltetett bérleményben az adott termékkörben kizárólag e beszállító termékeit forgalmazza.

A nyílt versenyeztetési eljárás (licit) lefolytatását követően nyertesnek kihirdetett ajánlattevő az eredmény kihirdetését követő 30 napig kötve marad az ajánlatához.

A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján kiköti azt a jogát, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja.

Az üzlethelyiségek helyszíni megtekintésre a bérbeadó 2018. július 16-án 9.00-10.00 között biztosít lehetőséget. A bérleményekről információ kizárólag e-mailben kérhető az info@varfurdo.hu címen.

Nyílt licit időpontja: 2018. július 17-én 10.00 órakor, helyszíne: Várkert u. 2. (A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. tárgyalóterme)

 

visszalépés...
EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az Adatvédelmi szabályzat ide klikkelve megtekinthető pdf formátumban!

Engedélyezem