Ajánlattételi felhívás üzlethelyiségek bérlésére

2018.03.06.

Ajánlattételi felhívás üzlethelyiségek hasznosítására

A Gyulai Várfürdő Kft. tulajdonosként és bérbeadóként ajánlatokat kér a Gyulai Várfürdőben található alábbi üzlethelyiségek bérleményként történő üzemeltetésére az alábbiak szerint:

A Gyulai Várfürdő Kft. tulajdonosként és bérbeadóként ajánlatokat kér a Gyulai Várfürdőben található alábbi üzlethelyiségek bérleményként történő üzemeltetésére.az alábbiak szerint:   2018-2020. közötti időszakra bérbe vehető bérlemények adatai:

Sorszám Bérlemény neve, hasznosítási célja Bérlemény jellege és mérete Minimális nettó bérleti díj/hó
3. sz. Üzlethelyiség (nyári bejáratnál) zárt felépítmény: 6 m2 szabad terület: 2 m2 70.000,- Ft
12. sz. Büfé – uszoda mellett zárt felépítmény: 5,76 m2 szabad terület: 4 m2 90.000,- Ft
13. sz. Büfé raktár zárt felépítmény: 5,76 m2 szabad terület: 4 m2 60.000,- Ft
14. sz. Büfé – uszoda mellett zárt felépítmény: 5,76 m2 szabad terület: 4 m2 90.000,- Ft

A bérleményekben kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem jár zajjal, szaghatással, környezete szennyezésével, a vendégek nyugalmának és a fürdő üzemelésének zavarásával, valamint nem sérti a Gyulai Várfürdő Kft. üzleti érdekeit. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően szerződéskötés előtt saját hatáskörében kizárjon egyes tevékenységeket. Franchise rendszerben végezni kívánt tevékenység esetében meg kell adni az adott franchise rendszer és jogtulajdonosának nevét, elérhetőségét is.

Valamennyi bérlemény esetén:
A bérleti jogviszony 2020. augusztus 30. napjáig szóló határozott időtartamra jön létre.
A bérbeadó felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az üzlethelyiségek mindegyike a fürdő tervezett fejlesztési területén fekszik. A bérbeadó kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén a határozott időtartam lejárta előtt a bérleti jogviszonyt mindennemű kártalanítás nélkül 4 hónapos felmondási idővel felmondhatja.
A 12. sz, 13. sz. és 14. sz. bérlemények kizárólag egyben pályázhatóak és üzemeltethetőek, a 13. sz. bérlemény kizárólag raktár céljára használható.
Az üzlethelyiségek birtokbaadásának tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. április 13. A tényleges időpont a szerződéskötéskor kerül rögzítésre.

A borítékon kérjük feltüntetni: „.....sz. üzlethelyiség bérleti ajánlata. Értékelés előtt nem bontható fel!”

Az ajánlat mellékleteként benyújtandó dokumentumok:

- ajánlattevő vállalkozás bejegyzését és a bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges tevékenységi kört igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, NAV bejelentés, vállalkozói igazolvány) másolata
- aláírási címpéldány vagy aláírásminta
- cégszerűen aláírt, kitöltött ajánlati adatlap

Az ajánlatok beérkezési határideje: 2018. március 23. péntek 12.00 óra

 

A döntésről az ajánlattevők várhatóan 2018. április 12-ig kapnak értesítést elektronikus úton, ezért kérjük az elérhetőségi adatok pontos megadását.

Az üzlethelyiségek helyszíni megtekintésre a bérbeadó 2018. március 14-én 8.30-9.30 között biztosít lehetőséget. A bérleményekről információ kizárólag e-mailben kérhető az info@varfurdo.hu címen.


Gyulai Várfürdő Kft.


  Letölthető dokumentumok:

 

visszalépés...
EXP