Ajánlattételi felhívás üzlethelyiségek hasznosítására

AKTUÁLIS COVID-19 INFORMÁCIÓK A GYULAI VÁRFÜRDŐRE VONATKOZÓAN

 

2021.09.24.

Ajánlattételi felhívás üzlethelyiség hasznosítására

A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. tulajdonosként és bérbeadóként – nyílt versenyeztetési eljárás (licit) keretében – ajánlatokat kér a Gyulai Várfürdőben található alábbi üzlethelyiség bérleményként történő üzemeltetésére az alábbiak szerint:

 

2022. január – 2031. december közötti időszakra bérbe vehető bérlemény adatai

Sorszám Bérlemény neve, hasznosítási célja Bérlemény jellege és mérete Minimális nettó bérleti díj / év
36. sz. Étterem, büfé zárt felépítmény: 90 m2
szabad terület: 253 m2
6.500.000 Ft

Az üzlethelyiség teljes berendezéssel, felszereléssel, üzemeltetésre azonnal alkalmas állapotban kerül bérbeadásra. Az üzlethelyiség jó elhelyezkedéséből adódóan jól bejáratott, nagy visszatérő vendégkörrel rendelkezik. Az üzemeltetőnek kötelező melegkonyhás éttermet üzemeltetnie és napi menüt biztosítania a fürdő vendégei részére a nyári hónapokban.

Az üzlethelyiségben kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem jár zajjal, szaghatással, környezete szennyezésével, a vendégek nyugalmának és a fürdő üzemelésének zavarásával, valamint nem sérti a GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. üzleti érdekeit. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően szerződéskötés előtt saját hatáskörében kizárjon egyes tevékenységeket. Franchise rendszerben végezni kívánt tevékenység esetében meg kell adni az adott franchise rendszer és jogtulajdonosának nevét, elérhetőségét is.

A versenyeztetési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:

  • végelszámolás alatt áll vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek vagy az ellene indított felszámolási eljárást   jogerősen elrendelték, vagy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hatálya alá tartozik;

  • gazdasági, illetve szakmai tevékenységgel kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy akinek a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§ (2) bekezdés b), c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletben korlátozza, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozza;

  • jelen eljárás bármely szakaszában nem minősül – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3§ (1) szerint – átlátható szervezetnek;

  • a Gyulai Várfürdő Kft-vel korábban fennállott, illetve jelenleg még fennálló szerződéses kapcsolata alatt bárminemű szerződésszegést követett el (pl: bérleti díj nem fizetése, illetve késedelmes fizetése);

  • akivel szemben – a Gyulai Várfürdő Kft-vel korábban fennállott, illetve még fennálló szerződéses kapcsolatára visszavezethetően – hatóság bírságot szabott ki, vagy mulasztást állapított meg, illetve egyéb kötelezettség teljesítésére kötelezte (pl: fogyasztóvédelmi bírság, NÉBIH vagy munkaügyi vagy munkavédelmi bírság, elmarasztalás).

 Ajánlattevőnek a fentiek igazolása körében az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania:

  • Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás meghirdetése időpontjában ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a jelen pontban meghatározott körülmények.

  • Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat benyújtása időpontjában van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban az ajánlattevő tekintetében. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési, illetve okmányirodai kérelmet és az annak érkeztetéséről szóló igazolást egyszerű másolati példányban.

  • Átláthatósági nyilatkozatot.

Birtokba adás várható ideje: 2021. november 30.
A bérleti jogviszony 2031. december 31. napjáig szóló határozott időtartamra jön létre, a bérlemény üzemeltetése a nyári szezonban kötelező.

Bérbeadó felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Várfürdő területén üzemeltetett kereskedelmi egységekben forgalmazandó egyes termékekre vagy termékcsoportokra forgalmazási szerződést kötött, ezért az ajánlattevőnek szerződésben kell vállalnia, hogy az általa üzemeltetett bérleményben az adott termék, termékcsoport tekintetében ezen beszállító termékeit forgalmazza.

A nyílt versenyeztetési eljárás (licit) lefolytatását követően a Gyulai Várfürdő Kft a nyertes pályázóval azonnal szerződést köt, mely szerződés alapján egy havi nettó bérleti díj összegének megfelelő kauciót a nyertes a Gyulai Várfürdő Kft. főpénztárába befizetni köteles.

A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján élni kíván azzal a jogával, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja.

Az üzlethelyiségek helyszíni megtekintésre a bérbeadó 2021. november 2-án 10.00-11.00 között biztosít lehetőséget.

A bérleményekről információ kizárólag e-mailben kérhető az info@varfurdo.hu címen.

Nyílt licit helye: GYULAI VÁRFÜRDŐ KFT. Várkert u. 2. (tárgyalóterem).
Ideje: 2021. november 4. 10.00 óra
    

 

 GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft.


 

visszalépés...
EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az Adatvédelmi szabályzat ide klikkelve megtekinthető pdf formátumban!

Engedélyezem
x