Hírlevél regisztráció

Hírlevél adatkezelési szabályzat

A Hírlevélre történő feliratkozás vonatkozásában az adatszolgáltatás önkéntes. A Hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott adatait a Gyulai Várfürdő Kft – a Hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése célból a Hírlevélre történő feliratkozás tartama alatt – az ahhoz szükséges mértékben nyilvántartsák és kezeljék.
A Hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése során adatfeldolgozásra jogosult személy: Gyulai Várfürdő Kft
A Hírlevél küldési szolgáltatás során az Gyulai Várfürdő Kft . kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezésének megfelelően (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) jogosultak a jelen feliratkozással tudomásukra jutott személyes adatot kezelni.
A megadott adatokat az adatkezelő a Hírlevél küldési szolgáltatás végzésétől eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön, mint igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelheti. Az Ön hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy számára.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor – korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – elektronikusan az alábbi linken, illetve a Hírlevélben jelzett módon megtilthatja, melyet az Adatkezelő minden egyes kiküldött Hírlevélben biztosít az Ön, mint igénybe vevő részére. A Hírlevél végén található linkre való kattintással az varfurdo.hu honlapon lehet leiratkozni a Hírlevél szolgáltatásról. A Hírlevélről történő leiratkozás alapján a nyilatkozó nevét és minden egyéb, a Hírlevélre való feliratkozás kapcsán megadott – személyes adatát az adatkezelő a nyilvántartásból haladéktalanul törli, és részére Hírlevelet a továbbiakban nem küldenek.

Az adatvédelmi törvény alapján az adatkezelés vonatkozásában Önnek az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:
• tájékoztatás
• helyesbítés
• törlés
• betekintés
• tiltakozás az adatkezelés ellen
A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatkezelési Szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.

Feliratkozom

Leiratkozom

EXP