Szolgáltatások - Gyermekkuckó

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a gyermekkuckó csak az előre meghirdetett időpontokban tart nyitva. Megértésüket köszönjük!

A gyermekmegőrző létrehozását két szempont motiválta:

1. Legyen olyan „zuga” a Gyulai Várfürdőnek, ahol a 3-10 korú gyerekek szabadon játszhatnak – esetleges szülői felügyelettől mentesen.

2. A kisgyerekes szülőknek legyen néhány órájuk arra, hogy csak magukra figyeljenek, és élvezzék a Várfürdő megannyi szolgáltatását, pihenési lehetőségét.

A Gyermekkuckó - a jelenleg működő - wellness részleg épületében található meg. A Gyermekkuckó a megadott időpontokban tart nyitva. A Gyerekkuckó izgalmas játékokkal várja a gyerekeket. A közösjátékokban való részvétel feltétele, hogy a szülők és a gyermekek is betartsák a házirendben rögzített szabályokat.

Gyermekkuckó Házirendje

(érvényes 2011. december 20. napjától)

 1. A házirend a Gyermekkuckóban vendégeskedő gyermekek és felnőttek érdekében készült, kérjük annak figyelembevételét és betartását!

 2. A Gyermekkuckó szolgáltatásait mindenki csak saját, illetve szülői felelősségre veheti igénybe!

 3. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, ünnepnap stb.) jogosult a Gyermekkuckó nyitva tartását megváltoztatni, illetve azt részlegesen, vagy teljesen felfüggeszteni. Ilyen esetben az üzemeltető a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, alkalmaz-e díjváltozást.

 4. A Gyermekkuckóban a Várfürdő felnőtt felügyelő személyzetet biztosít.

 5. A Gyermekkuckót már szobatiszta, és 10 év alatti gyermekek használhatják.

 6. A 3 év alatti gyermekek csak szülői kísérettel tartózkodhatnak a Gyermekkuckóban.

 7. Szülői felügyelet nélkül a Gyermekkuckóban maradó, 3 évnél idősebb gyermekeket kizárólag írásbeli szülői/kísérői beleegyezéssel, maximálisan 2 óra időtartamra áll módunkban fogadni.

 8. Az a gyermek, aki nem rendeltetésszerűen használja a játékokat, viselkedésével zavarja a többi gyermeket, kiutasítható a Gyermekkuckóból. A gyermek viselkedéséből, és a játékok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkozásért a szülő/kísérő anyagi felelősséggel tartozik.

 9. A játszótér csak cipő nélkü, és száraz ruhában látogatható. Kérjük Vendégeinket, hogy a Gyermekkuckó használatának megkezdése előtt gyermekeiket vigyék el WC-re, és mossák meg a kezüket!

 10. A Gyermekkuckót csak egészséges gyermekek látogathatják. Fertőző betegségben és lázban szenvedő gyereket tilos a közösségbe elhelyezni. Amennyiben a felügyelő személyzet megítélése szerint a gyermek egészségi állapota a látogatást nem teszi lehetővé, a Gyermekkuckó jogosult a gyermek befogadását megtagadni.

 11. A gyermekek érdekében tilos: • éles vagy hegyes eszközt, valamint saját játékot bevinni; • saját ételt, italt, gyógyszert bevinni, illetve ott elfogyasztani; • a játékokat megrongálni, elvinni; • állatot bevinni; • a létesítményben dohányozni.

 12. A Gyermekkuckóba történő belépést megelőzően a szülő/kísérő köteles nyilatkozatot kitölteni, amely tartalmazza a gyermek és a szülő/kísérő adatait, a szülő/kísérő elérhetőségét (telefonszám stb.). A szülő/kísérő nyilatkozik arról, hogy a házirendben foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásul veszi a házirendben foglaltak megszegéséből eredő felelősségét, illetve annak jogkövetkezményeit.

 13. Aki a házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Gyermekkuckó területéről kitiltható.

 14. A szülő/kísérő vállalja, hogy a Gyermekkuckó személyzetének telefonhívására a gyermek átvétele érdekében a hívástól számított 10 percen belül megjelenik. A szülő/kísérő felelősséggel tartozik mindazon kárért, amely a házirendben foglalt szabályoknak a gyermek vagy a szülő/kísérő által történő megszegéséből származik. A Várfürdő nem vállal felelősséget a Gyermekkuckóban elhelyezett gyermek egészségében, testiépségében vagy dolgaiban keletkezett olyan károkért, amelyek a házirendben foglaltak be nem tartása miatt következnek be.

 15. A Gyermekkuckóba a gyermeket a felügyelő személyzet kizárólag a szülő/kísérő részére adja át.

 16. A Gyermekkuckó csak használati díj ellenébenvehető igénybe, annak minden megkezdett órára vonatkozó mértéke a Gyermekkuckó bejáratánál kihirdetésre kerül.

 17. A Vendégek észrevételeiket, panaszaikat a felügyelőnél szóban, illetve a pénztáraknál elhelyezett vendégkönyvben (panaszkönyvben) tehetik meg.

Megértésüket köszönjük!

  

  

  

  

  

  

  

  

EXP