Kapcsolat

FÜRDŐZZÖN BIZTONSÁGOSAN A GYULAI VÁRFÜRDŐBEN A COVID-19 JÁRVÁNY IDEJE ALATT IS!

Keresse fel fürdőnket:

Cím: H-5700 Gyula, Várkert u. 2.

GPS koordináta: 46 ° 38’ 43’’ É , 21 ° 17’ 7’’ K

Teherporta GPS: 46 ° 38’ 40’’ É , 21 ° 17’ 20’’ K

Telefon: +36 66 561 350

E-mail: info@varfurdo.hu

Web: www.varfurdo.hu

Térkép:

 


A Gyulai Várfürdő bejáratai

 


Társaságunk alapadatai

Alapadatok

A cég neve: Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft.
A cég rövidített neve: Gyulai Várfürdő Kft.
Székhely: H-5700 Gyula, Várkert u. 2.
Postacím: H-5700 Gyula, Várkert u. 2.
Központi telefonszám: +36-66/561-350
Központi faxszám: 06-66/561-060
Központi e-mail cím: info@varfurdo.hu
Hivatalos honlap: www.varfurdo.hu

Felügyelőbizottság

Elnök: Dr. Gulyás Imre
Tagok: Dr. Folcz József, Fáskerti György, Ködmön Zsolt, Labos Ádám

Cégvezetés

Ügyvezető: Kun Miklós
Főmérnök: Balogh András
Gazdasági igazgató: Bandzsal Ágnes

Könyvvizsgáló

Név: Machlikné Farkas Edit
Cím: 5600 Békéscsaba, Bibic köz 10.

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2.§ alapján:

I. Vezető tisztségviselő:

a.) Neve: Kun Miklós

b.) Munkaköre: ügyvezető

II. Felügyelőbizottság tagjai:

Elnök: Dr. Gulyás Imre

Tagok: Dr. Folcz József, Fáskerti György, Ködmön Zsolt, Labos Ádám

da) az elnök tiszteletdíja bruttó 50 000,- Ft/hó; a tagoké bruttó 30 000,- Ft/hó

db) és dc) nincs ilyen

III. Vezető állású munkavállalók:
a.) Neve: Kun Miklós
b.) Munkaköre: ügyvezető

Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. 2013. évi közbeszerzési terve

Adatvédelem

A honlapon megjelenített információkat a portál üzemeltetője kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
A weboldal vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!
A weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé az adatvédelmi és – kezelési elveit és politikáját – melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
– 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adatvédelmi Irányelvek:

A site üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Hírlevél adatkezelési szabályzat

A Hírlevélre történő feliratkozás vonatkozásában az adatszolgáltatás önkéntes.
A Hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott adatait a Gyulai Várfürdő Kft – a Hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése célból a Hírlevélre történő feliratkozás tartama alatt – az ahhoz szükséges mértékben nyilvántartsák és kezeljék.
A Hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése során adatfeldolgozásra jogosult személy: Gyulai Várfürdő Kft
A Hírlevél küldési szolgáltatás során az Gyulai Várfürdő Kft . kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezésének megfelelően (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) jogosultak a jelen feliratkozással tudomásukra jutott személyes adatot kezelni.
A megadott adatokat az adatkezelő a Hírlevél küldési szolgáltatás végzésétől eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön, mint igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelheti. Az Ön hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy számára.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor – korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – elektronikusan az alábbi linken, illetve a Hírlevélben jelzett módon megtilthatja, melyet az Adatkezelő minden egyes kiküldött Hírlevélben biztosít az Ön, mint igénybe vevő részére. A Hírlevél végén található linkre való kattintással az varfurdo.hu honlapon lehet leiratkozni a Hírlevél szolgáltatásról. A Hírlevélről történő leiratkozás alapján a nyilatkozó nevét és minden egyéb, a Hírlevélre való feliratkozás kapcsán megadott – személyes adatát az adatkezelő a nyilvántartásból haladéktalanul törli, és részére Hírlevelet a továbbiakban nem küldenek.

Az adatvédelmi törvény alapján az adatkezelés vonatkozásában Önnek az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:
• tájékoztatás
• helyesbítés
• törlés
• betekintés
• tiltakozás az adatkezelés ellen


A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatkezelési Szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.

EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az Adatvédelmi szabályzat ide klikkelve megtekinthető pdf formátumban!

Engedélyezem