Házirend

 

1. A házirend a Gyulai Várfürdő egész területére vonatkozik.
2. A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem követelhet és nem fogadhat el.
3. A fürdő- vagy más szolgáltatás igénybevétele csak érvényes belépőjegy vagy bérlet ellenében történhet. A belépőjegyet a fürdő területén viselendő elektronikus karóra testesíti meg, azt a fürdő személyzete a fürdőben tartózkodás ideje alatt ellenőrizheti. A fürdő teljes területén a belépéskor kapott karóra viselése kötelező. Amennyiben a Vendég a Várfürdőben elveszti a szolgáltatás igénybevételére jogosító karóráját, akkor 5.000,- Ft órapótlási díjat köteles megfizetni. Továbbá az így elvesztett karórára előre feltöltött szabad felhasználású pénzösszeg (feltöltött letét) fel nem használt része a Vendég részére – a karóra, mint adathordozó hiányában - nem kerül visszafizetésre.
4. Pénztárnyitás 8 órakor (uszoda 6 órakor), a pénztárzárás a Gyulai Várfürdő zárását megelőzően 45 perccel történik.
5. A Gyulai Várfürdő nyitvatartását a fürdő vezetése indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, időjárás stb.), melyről a vendégeket szokásos eszközein keresztül értesíti.
6. A belépőjegy a típusától függő számú belépésre jogosít az érvényességi idején belül.
7. A belépőjegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre azt kiadták.
8. 10 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermek-csoport pedig csak felelős kísérővel léphet a fürdő területére.
9. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:
9.1. 6 éves kor alatt ingyenesen
9.2. érvényes diák- és nyugdíjas igazolvánnyal
10. A gyulai kedvezmény igénybevétele csak érvényes, előre kiváltott ún. „gyulai igazolvány” kártyával lehetséges.
11. A Hunguest Hotel Erkel szálloda felől csak a Hunguest Hotel Erkel szálloda vendégei részére rendszeresített karórával lehet belépni.
12. A fürdőbe belépéskor kérjük az előre megváltott jegyeket, illetve a bérleteket ellenőrzés céljából a pénztárosoknak átadni.
13. A beléptetési pontok és pénztárak ellenőrzése állandóan üzemelő videorendszerrel történik.
14. A fürdő alkalmazottainak felhívásait és a házirendben foglalt előírásokat kérjük betartani. Aki a rendelkezéseket a felhívás, figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható.
15. A fürdőszolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére (gyógymedencékben az ajánlott fürdési idő: napi 2 x 30 perc), a gyógyszolgáltatásokat orvosi javaslatra veheti igénybe.
16. A medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.
17. A fürdő egyes területein fokozott a csúszásveszély. A balesetek elkerülése érdekében megfelelő csúszásmentes papucs használata a medenceterekben és a fokozottan csúszásveszélyes helyeken kötelező.
18. A fürdőt fertőző- vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe.
19. Ittas személy a fürdő területén (különös tekintettel a gyógyászatra) nem tartózkodhat, szolgáltatást nem vehet igénybe.
20. Az öltözőszekrények a belépéskor kapott elektronikus karórával üzemelnek.
21. Aki a fürdő berendezési, felszerelési tárgyaiban, a park növényzetében szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Gyulai Várfürdő Kft. a kár megtérítését követelheti.
22. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása és a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében tilos:
22.1. a medencefürdőt tisztasági zuhany és lábmosó használata nélkül igénybe venni
22.2. a fürdő területén fürdőruha, illetve arra kijelölt helyen szaunalepedő nélkül tartózkodni. Nem szabad a medencékbe olyan öltözékben bemenni, amely felületének mérete vagy anyaga okán közegészségügyi, vízminőségi, közerkölcsi vagy balesetvédelmi szempontból aggályos. Erre tekintettel a medencéket az alsó testrészen legfeljebb térdig érő, a felső testrészen pedig legfeljebb vállig érő fürdőruhában szabad igénybe venni
22.3. a közös medencéket - ahol erre előírás van- fürdősapka nélkül igénybe venni
22.4. olajos, homokos testtel a medencéket használni
22.5. a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, mások nyugalmát zavarni
22.6. a medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.) bevinni
22.7. a medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel) vagy bármilyen baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni
22.8. úszni nem tudóknak a mélyvizet használni
22.9. a rajtköveken kívül a medencék más pontjáról a vízbe ugrani
22.10. a melegvizű medencékben (kivéve a lovardai gyógyúszó medence) úszni, a fürdőzők nyugalmát zavarni, vagy testi épségét veszélyeztetni
22.11. a közös medencék lépcsőlejáratait elfoglalni
22.12. a fedett medenceterekben utcai cipőben vagy ruhában közlekedni
22.13. a fürdő területén szemetelni, cigaretta csikket eldobni
22.14. a padokat, székeket, hintaágyakat egyéb felszerelési tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni
22.15. a fürdő területére bármilyen állatot bevinni. A tiltás nem vonatkozik az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyára és a segítő kutyára (vakvezető kutya, mozgáskorlátozott személyt vezető kutya, hangot jelző kutya, rohamjelző kutya, személyi segítő kutya és terápiás kutya), mely esetekben az állat a Várfürdő területére beengedhető. Kivételt képez ez alól a nyitott légterű medencék, szabadtéri tusolók, szaunák, játszóterek és jacuzzik 5 méteres körzete, valamint a közfürdő zárt tereinek meghatározott részei (medencék, medenceterek, lábmosók, szaunák, gőzkabinok, ülőkádak, közös használatú öltözők, éttermek, gyógyászati és pihenőterek). Belépéskor a Fürdőszolgálat vezetője ellenőrzi a segítő kutya megkülönböztető jelzését és oltási könyvét (különös tekintettel a veszettség elleni oltásra és a széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelésre). A közfürdő területére a segítő kutya sem léphet be, amennyiben betegség jeleit mutatja (levertség, láz, köhögés, hányás, hasmenés), vagy az általános higiéniás szabályoknak nem felel meg. A közfürdőbe lépés előtt a tulajdonos a segítő kutya szemét, szájkörnyékét, végbélnyílásának környékét és mancsait nedves törlőkendővel át kell, hogy törölje fertőtlenítés céljából.
22.16. a fürdő területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a szolgálati járműveket)
22.17. rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni illetve használni, hogy az másokat zavarjon
22.18. a másik nem öltözőjébe bemenni
22.19. közrendet, közerkölcsöt, jóízlést sértő módon viselkedni
23. Az elektromos és mechanikus mozgáskorlátozott kerekesszékek a fürdő bizonyos – vízmentes- területein történő használata engedélyezett, a medencetérben és fürdővízben történő használata azonban nem engedélyezett balesetvédelmi és közegészségügyi szempontok miatt. A kerekesszéknek eleget kell tennie az általános higiéniás szabályoknak.
24. Külön szolgáltatás (hintaágy bérlés, fekpad bérlés) csak a bérbeadásért felelős alkalmazottnál, vagy a pénztárnál váltott jegy ellenében történhet.
25. A fürdő területén előforduló rosszullétet, balesetet a fürdő legközelebbi alkalmazottjának azonnal jelezni kell.
26. A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez elsősegélynyújtásra képzett dolgozó áll rendelkezésre. A balesetekről a fürdő nyilvántartást vezet. Kérjük a "Baleseti Napló"-ban történt bejegyzés aláírását (egyetértés és ellenvélemény esetén is). A Gyulai Várfürdő felelősségbiztosítással és balesetbiztosítással rendelkezik. A balesetbiztosítási jogosultság igazolása a belépőjegy bemutatásával történik. A balesetekért a fürdő a balesetbiztosítás hatályáig áll helyt.
27. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért a Gyulai Várfürdő nem vállal felelősséget.
28. Kérjük, hogy a talált tárgyakat a pénztáros vagy rendész kollégánknak leadni szíveskedjenek.
29. A Gyulai Várfürdő teljes területén tilos dohányozni, kivéve a kültéren kijelölt dohányzóhelyeket.
30. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:
31.1. égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, éghető hulladék közé dobni
31.2. bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
32. A szabadtéri medencék üzemelése, nyitásuk, illetve zárásuk az időjárás függvénye. A medencék üzemeléséről a bejáratoknál kihelyezett táblák tájékoztatnak.
33. A kádfürdő használati ideje vetkőzéssel és öltözéssel együtt 1 óra, mozgássérültek kísérőt magukkal vihetnek.
34. A gyógyszolgáltatások csak a pénztáraknál váltott jegyek ellenében vehetők igénybe orvosi javaslat alapján. A szolgáltatás időpontját a betegirányító kolléga egyezteti. A szolgáltatást csak az előre meghatározott időpontban lehet igénybe venni.
35. Felnőttek a gyermekmedencéket nem használhatják, a gyermek felügyeletét kivéve. A gyermekmedencékben lábat áztatni tilos.
36. A fürdővendégek észrevételeiket, panaszaikat valamennyi pénztárnál elhelyezett Vásárlók Könyvében írásban tehetik meg.
37. A bérlők és alkalmazottaik az arcképes igazolvánnyal csak munkavégzés céljából léphetnek a fürdő területére.
38. A Várfürdő területén fotó-, video-, és TV felvétel készülhet, amelyben esetlegesen a látogatók is szerepelhetnek. A belépőjegy megvásárlásával a vendégek a fenti tényt tudomásul veszik, egyben mindenféle kárigényről a felvétellel és a felvételek megjelenésével kapcsolatban lemondanak, továbbá minden legális felhasználáshoz kifejezetten hozzájárulnak.


Jelen házirend 2018. július 6. napján lép hatályba, egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A HÁZIRENDBEN LEÍRTAK BETARTÁSÁRA! KÖSZÖNJÜK!Gyulai Várfürdő Kft.

 

EXP