Házirend

1. A házirend a Gyulai Várfürdő egész területére vonatkozik.
2. A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem követelhet és nem fogadhat el.
3. A fürdő- vagy más szolgáltatás igénybevétele csak érvényes belépőjegy vagy bérlet ellenében történhet. A belépőjegyet a fürdő területén viselendő elektronikus karóra testesíti meg, azt a fürdő személyzete a fürdőben tartózkodás ideje alatt ellenőrizheti. A fürdő teljes területén a belépéskor kapott karóra viselése kötelező. Amennyiben a Vendég a Várfürdőben elveszti a szolgáltatás igénybevételére jogosító karóráját, akkor 5.000,- Ft órapótlási díjat köteles megfizetni. Továbbá az így elvesztett karórára előre feltöltött szabad felhasználású pénzösszeg (feltöltött letét) fel nem használt része a Vendég részére – a karóra, mint adathordozó hiányában - nem kerül visszafizetésre.
4. Pénztárnyitás 8 órakor (uszoda 6 órakor), a pénztárzárás a Gyulai Várfürdő zárását megelőzően 45 perccel történik.
5. A Gyulai Várfürdő nyitva tartását a fürdő vezetése indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, időjárás, stb.), melyről a vendégeket szokásos eszközein keresztül értesíti.
6. A belépőjegy a típusától függő számú belépésre jogosít az érvényességi idején belül.
7. A belépőjegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre azt kiadták.
8. 10 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermek-csoport pedig csak felelős kísérővel léphet a fürdő területére.
9. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:
9.1. 6 éves kor alatt ingyenesen
9.2. érvényes diák- és nyugdíjas igazolvánnyal
10. A gyulai kedvezmény igénybevétele csak érvényes, előre kiváltott ún. „gyulai igazolvány” kártyával lehetséges.
11. A Hunguest Hotel Erkel szálloda felől csak a Hunguest Hotel Erkel szálloda vendégei részére rendszeresített karórával lehet belépni.
12. A fürdőbe belépéskor, kérjük, az előre megváltott jegyeket, illetve a bérleteket ellenőrzés céljából a pénztárosoknak átadni.
13. A beléptetési pontok és pénztárak ellenőrzése állandóan üzemelő videorendszerrel történik.
14. A fürdő alkalmazottainak felhívásait és a házirendben foglalt előírásokat kérjük betartani. Aki a rendelkezéseket a felhívás, figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható.
15. A fürdőszolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére (gyógymedencében a fürdési idő: 30 perc), a gyógyszolgáltatásokat orvosi javaslatra veheti igénybe.
16. A medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.
17. A fürdő területén fokozott a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javasolt.
18. A fürdőt fertőző vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe.
19. Ittas személy a fürdő területén (különös tekintettel a gyógyászatra) nem tartózkodhat, szolgáltatást nem vehet igénybe.
20. Az öltözőszekrények a belépéskor kapott elektronikus karórával üzemelnek.
21. Aki a fürdő berendezési, felszerelési tárgyaiban, a park növényzetében szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Gyulai Várfürdő a kár megtérítését követelheti.
22. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, és a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében nem szabad:
22.1. a fürdőt tisztasági zuhany használata nélkül igénybe venni
22.2. a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni
22.3. a közös medencéket - ahol erre előírás van- fürdősapka nélkül igénybe venni
22.4. olajos, homokos testtel a medencéket használni
22.5. a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, mások nyugalmát zavarni
22.6. a medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.) bevinni
22.7. a medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel) vagy bármilyen baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni
22.8. úszni nem tudóknak a mélyvizet használni
22.9. a rajtköveken kívül a medencék más pontjáról a vízbe ugrani
22.10. a melegvizű medencékben (kivéve a lovardai gyógyúszó medence) úszni, a fürdőzők nyugalmát zavarni, vagy testi épségét veszélyeztetni
22.11. a közös medencék lépcsőlejáratait elfoglalni
22.12. a fedett medenceterekben utcai cipőben vagy ruhában közlekedni
22.13. a fürdő területén szemetelni
22.14. a padokat, székeket, hintaágyakat egyéb felszerelési tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni
22.15. a fürdő területére bármilyen állatot bevinni (kivéve az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát)
22.16. a fürdő területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a szolgálati járműveket)
22.17. rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni illetve használni, hogy az másokat zavarjon
22.18. a másik nem öltözőjébe bemenni
22.19. közrendet sértő módon viselkedni
23. Külön szolgáltatás (hintaágy bérlés, fekpad bérlés) csak a pénztárnál váltott jegy ellenében történhet.
24. A fürdő területén előforduló rosszullétet, balesetet a fürdő legközelebbi alkalmazottjának azonnal jelezni kell.
25. A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra képzett dolgozó áll rendelkezésre. A balesetekről a fürdő nyilvántartást vezet. Kérjük a "Baleseti Napló"- ban történt bejegyzés aláírását. (egyetértés és ellenvélemény esetén is). A Gyulai Várfürdő felelősségbiztosítással és balesetbiztosítással rendelkezik. A balesetekért a fürdő a balesetbiztosítás hatályáig áll helyt.
26. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért a Gyulai Várfürdő nem vállal felelősséget.
27. Kérjük, hogy a talált tárgyakat a pénztáros vagy rendész kollégánknak leadni szíveskedjenek.
28. A Gyulai Várfürdő teljes területén tilos dohányozni, kivéve a kültérben kijelölt dohányzóhelyeket!
29. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:
29.1. égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, éghető hulladék közé dobni
29.2. bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
30. A kádfürdő használati ideje vetkőzéssel és öltözéssel együtt 1 óra, mozgássérültek kísérőt magukkal vihetnek.
31. A szabadtéri medencék üzemelése, nyitásuk illetve zárásuk az időjárás függvénye. A medencék üzemeléséről a bejáratoknál kihelyezett táblák tájékoztatnak.
32. A gyógyszolgáltatások csak a pénztáraknál váltott jegyek ellenében vehetők igénybe orvosi javaslat alapján. A szolgáltatás időpontját a betegirányító kolléga egyezteti. A szolgáltatást csak az előre meghatározott időpontban lehet igénybe venni.
33. Felnőttek a gyermekmedencéket nem használhatják, a gyermek felügyeletét kivéve. A gyermekmedencékben lábat áztatni tilos!
34. A fürdővendégek észrevételeiket, panaszaikat valamennyi pénztárnál elhelyezett Vásárlók Könyvében írásban tehetik meg.
35. A bérlők, és alkalmazottaik az arcképes igazolvánnyal, csak munkavégzés céljából léphetnek a fürdő területére.

 

Jelen házirend 2018. június 11. napján lép hatályba, egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A HÁZIRENDBEN LEÍRTAK BETARTÁSÁRA! KÖSZÖNJÜK!

Gyulai Várfürdő Kft.

 

 

EXP